VZOREC V OGLEDALU

Uvodna beseda

Dobili smo nalogo, da preučimo kako nastane vzorec v ogledalu, ko v njega od strani (pod kotom) posvetimo z laserjem. Vzorec je viden na slikah, sicer pa ga boste najbolje videli, če poskusite sami.Predlagane so nam bile tri razlage za nastanek vzorca. S poskusom ali poskusi smo morali ugotoviti, katera razlaga je prava in ovreči preostali dve.

Tri razlage

BASA: vzorec je posledica interference med svetlobnim valovanjem, ki se odbije od zgornje površine stekla in valovanjem, ki se odbije od srebrnega premaza na zadnji strani stekla.

NASA: steklo sestavlja več enako debelih in vzporednih plasti; vzorec je posledica zrcalnih odbojev na posameznih plasteh stekla.

YASA: vzorec je posledica večkratnih difuznih in zrcalnih odbojev na zgornji površini stekla in na srebrnem premazu na zadnji strani stekla.

Potek dela

Najprej smo pošteno razmislili o tem, kaj pravijo hipoteze oz. razlage. Poskušali smo si predstavljati, kako bi npr. izgledal vzorec, ki bi nastal iz interference, kako bi se odbijali žarki med vzporednimi plastmi stekla, ipd... Sledijo naše interpretacije teh razlag -> klik v meniju :)

Kar se tiče praktičnega preizkusa... no, predvsem smo veliko svetili z laserji v razna zrcala in zrcalom podobne površine, na koncu pa smo pristali na par preprostih preizkusih s papirjem in oljem. Vse je obeleženo na slikah, katerim so priložene naše razlage in zaključki -> klik v meniju :)

FMF - izbirni predmet Projektno delo
Helena Jakopič, Zala Vrabec, Ana Flack, Ava Rajh, Jure Kert 2015