Padanje balona

Naloga

Gumijast balon pade na tla počasneje kot na primer kovinska kroglica, ki jo spustimo iz iste višine. Darja in Bojan imata za ta pojav različni razlagi:

1. Darja: Balon pada počasneje zaradi sile vzgona, ki kaže v nasprotni smeri kot sila, s katero Zemlja privlači balon.
2. Bojan: Balon pada počasneje zaradi zračnega upora.

Razlagi:
1. Darja pravi, da je poglavitna sila, ki zavira balon pri padanju sila vzgona, ki je enaka teži zraka, ki ga balon izpodrine.
2. Bojan pa misli, da je poglavitna sila pri padanju balona sila upora, ki jo balon občuti, ko pada skozi zrak.

Splošno

Projektno delo je izbirni predmet na FMF, pri katerem študentje dobimo nalogo, ki jo rešimo v manjši skupini. Člani naše skupine so:
-Andraž Košuta
-Andrej Čuber
-Boris Lazarevič Gostinčar