Kako temna je senca?

uvod

Pri predmetu Laboratorijsko delo pod vodstvom dr. Gorazda Planinšiča je naša skupina prejela nalogo raziskati, kako je osvetljenost zaslona odvisna od velikosti svetila, ko je med svetilom in zaslonom enostaven predmet. Na kratko povedano, morali smo raziskati, "kako temna je senca".

Za asistenta nam je bil določen dr. Aleš Mohorčič, ki nam je dal nekaj uvodnih pojasnil ter nasvetov pri realizaciji naloge.


Naloga

Ali ste že opazili, da je senca predmeta odvisna od tega, kako veliko je svetilo, ki osvetljuje predmet? Senca predmeta, ki jo meče na steno drobceno svetilo (npr. sveča) je ostra, kakor da bi jo potegnil s svinčnikom. Drugače je, če je predmet osvetljen z razsežnim svetilom (npr. z mlečno žarnico). Tedaj je meja med temnim in osvetljenim delom zabrisana. Osvetljenost se postopoma spreminja z lego točke opazovanja.

Raziščite kako je osvetljenost zaslona odvisna od velikosti svetila, če je med svetilom in zaslonom enostaven predmet (npr. karton pravokotne ali krožne oblike).

Obdelajte dva primera:
a) ko je predmet osvetljen s točkastim svetilom in
b) ko je osvetljen z razsežnim svetilom.

Odvisnost osvetljenosti na zaslonu izmerite s svetlobnim senzorjem. Na voljo imate senzorje in vmesnik iz zbirke Vernier ter fotoupornik (oboje priskrbi demonstrator). Primerjajte meritve s teoretičnimi napovedmi.


Osredotočili smo se na dve lastnosti prehoda skozi polsenco:
a) širino prehoda v odvisnosti od velikosti svetila in
b) obliko (strukturo) prehoda v odvisnosti od oblike svetila.

Praktično delo ter sestavljanje merilne naprave je potekalo v delavnici Hefajst, za napravo pa smo poleg Verniejevega senzorja ter fotoupornika za merjenje osvetljenosti potrebovali le nekaj kosov enostavno dosegljivih materialov.

© copyright 2005, vse pravice pridržane