Kako temna je senca?

reference

Povezave:

:: Google
:: Stran s podatki o svetlobnem senzorju Vernier
:: Fakulteta za matematiko in fiziko

Ostala literatura, ki nam je bila v pomoč:

:: N. I. Koškin, M. G. Širkevič: Priročnik elementarne fizike, Tehnična založba Slovenije, 1974
:: J. Strnad: Fizika, 2. del (Elektrika, optika), Državna založba Slovenije, 1978

© copyright 2005, vse pravice pridržane