Kako temna je senca?

zaključek

S poskusom smo potrdili večino teoretičnih napovedi.

Ugotovili smo, da je širina prehoda premo sorazmerna s širino svetila (ter razmerjem razdalj med zaslonom in oviro ter oviro in svetilom).

Prehod je pri svetilu s pravokotnim presekom (neonki) linearen, če je le razlika poti žarkov dovolj majhna.

Pri svetilih okrogle oblike (npr. pri mlečni žarnici) je spreminjanje osvetljenosti hitrejše na sredini in počasnejše ob robovih prehoda.

Uklon svetlobe za oviro pri naših meritvah ni imel vidnega vpliva.

Večje odstopanje od predvidevanj smo opazili le pri LED diodi, kjer je bil prehod ožji od pričakovanega, kar pa je posledica razlike med dejansko in izmerjeno širino svetila (svetilna površina je manjša kot pa je velikost LED diode).

© copyright 2005, vse pravice pridržane