Slika 1

 

V letnem semestru 2007/2008 smo sodelovali pri predmetu projektno delo. Ker je imel eden od članov skupine doma teleskop in koračna motorja, je ideja nanesla da izdelamo krmilni sistem, ki bo omogočal krmiljenje teleskopa preko računalnika.

 

Da bi nam to uspelo smo morali analizirati bipolarna koračna motorja, ki krmilita vsak po eno os teleskopa. Nato smo preko spleta našli ustrezne krmilne komponente za sestavo vezja, ki komunicira z računalnikom in posreduje ustrezne ukaze motorju. Uporabili smo še svoje znanje programiranje v programeskem jeziku c za sestavo programske kode krmilnika. Na koncu smo združili še programski del krmilnika s programom The Sky, ki uporabniku omogoča pogled na nebo. Tako lahko teleskop z enim klikom obrnemo proti željenemu objektu.