Uvod  

 

Naša projektna naloga je bila sestaviti eksperiment, s katerim naj bi natančno pomerili anomalijo vode.
Voda ima največjo gostoto pri temperaturi okoli 4 °C in ne pri temperaturi ledišča, kot bi pričakovali.
Temu pojavu rečemo anomalija vode.

Člani skupine:

  • Vesna Jevšček
  • Peter Mihor
  • Miroslav Urbanč

 

Mentor:

  • Lev Vidmar