vrhna

 

Naloga

  

   Namen naše naloge je bil zasnovati in izdelati napravo, ki nam bo omogočala določati smer v kateri je vir zvoka. Naprava naj bi bila poenostavljena do te mere, da bi bila razdalja do vira zvoka konstantna, izvir pa približek točkastega izvora. Določiti smo morali tudi natančnost naprave in njene omejitve, predvsem njeno frekvenčno odvisnost in uporabnost v prostoru. Na voljo so nam bili različni mikrofoni in računalnik z več programi. Za najprimernejšega se je izkazal program Soundscope. Napravo smo sestavili iz dveh mikrofonov in tako začetno idejo s tremi poenostavili, saj smo predpostavili, da zvok prihaja le iz smeri levo-desno od zvočnikov.

začetki


Začetki ukvarjanja z našo nalogo, slika pove tisoč besed.

Mentor: Sergej Faletič

Študentje: Maša Jug, Andreja Moderc, Neža Ključevšek, Peter Skubic