Naš projekt pri predmetu projektno delo na FMF

Predstavitev skupine

Naš mentor je bil Lev Vidmar.

Skupino smo sestavljali Matej Emin, Nan Jordan, Tilen Erman, Blaž Milenkovič, Benjamin Lampič ter Jaka Pišljar.

Skupinska slika

Vsebina projektne naloge

Pozdravljeni na straneh tretje skupine pri predmetu projektno delo. Ta predmet nas je 6 študentov opravljalo v drugem semestru šolskega leta 2011/12, imeli pa smo na videz preprosto nalogo, ki pa je vseeno prinesla presenetljive rezultate, o katerih si lahko vse in še več preberete prav na teh straneh.

Naša naloga je bila naslednja:

Proučite hitrost padanja domin, (to hitrost označimo z c) v odvisnosti od razdalje med dominami. Razdaljo med dominami definirajmo kot x=L/H, kjer je L vodoravna razdalja med dominami in H višina domine. Pri kateri vrednosti x ima c(x) maksimum?

In to smo tudi storili. Na podstrani eksperiment si lahko preberete vse o tem, kako je potekalo naše delo, kako smo se lotili nekaterih problemov. Tam so zbrani nekateri posnetki in tudi nekaj fotografij.

Na podstrani teorija si lahko preberete nekaj stvari o teoriji padanja domin in širjenja tovrstnih valovanj. Teorijo smo poskušali obdržati na ravni razumevnja študenta prvega letnika fizike, kar smo vsi, z izjemo Mateja, tudi bili.

Na podstrani rezultati si lahko preberete, do kakšnih ugotovitev so nas meritve pripeljale in najdete odgovor na vprašanje, zastavljeno v naši nalogi.

Za konec si lahko na podstrani zaključek preberete, kje smo potegnili črto in kakšni so naši končni sklepi.