ELASTOMOTOR

Naloga:

V torzijsko zviti elastiki lahko shranimo energijo, ki jo uporabimo na primer za pogon modela letala.

Naša naloga je bila raziskati lastnosti takšnega vira energije, ugotoviti kako se njegova moč spreminja s časom ter določiti izkoristek takšnega motorja.