Iz literature

Ikona poučevalne enote

Za konec smo še malo pobrskali po spletu in pogledali, kaj se tam najde napisanega o našem poskusu. Tale odstavek se nam je zdel zanimiv:

Sila, ki se pojavi zaradi inducirane napetosti, je odvisna od hitrosti. Rezultanta med to silo in silo teže pa je preko 2. Newtonovega zakona povezana in sorazmerna s spremembo hitrosti. Magnetno polje, ki se inducira v cevi, privlači padajoči magnet in ga posledično zavira. Ko se magnet upočasnjuje,  se zmanjšuje tudi induciran tok, kar pa slabi privlačnost med magnetom in cevjo. Teža magnet ponovno pospeši, dokler ta ne doseže srednje hitrosti. Takrat pa je hitrost padanja magneta konstantna.

Lahko bi rekli, da se naše ugotovitve skladajo s tem zapisom. To, se padanje ustali pri večji hitrosti, če so magneti šibkejši, smo tudi sami pokazali.

Pogledate si lahko še zanimiv video posnetek: