Dvakrat Trenje

Uvod

Smo skupina štirih študentov I. Stopnje Fakultete za matematiko in fiziko: Iris Ulčakar, Anja Pirnat, Klemen Kunaver in Jelko Moderc. Letos smo si za izbirni predmet izbrali projektno delo, kjer so nam dodelili nalogo, za izvedbo katere smo (v razponu treh tednov) imeli 9 ur časa.Naloga

Cilj naše naloge je bil, da z dvema različnima in neodvisnima metodama izmerimo koeficient trenja med gumo in asfaltom ali betonom ter med čevljem in asfaltom ali betonom. Nato smo morali poskus ponoviti z mokrim betonom oziroma asfaltom.

Pri poskusu smo uporabljali betonsko ploščo.
V prvem srečanju smo razglabljali o štirih metodah:
1. Po ravni podlagi vlečemo gumo oziroma čevelj s konstantno silo in konstantno hitrostjo
2. Gumo potisnemo, v eni točki izmerimo hitrost, nato izmerimo, kje se je guma ustavila
3. Po ravni podlagi vlečemo gumo s konstantno silo, v dveh točkah izmerimo hitrost.
4. Gumo spustimo po klancu

Zavedali smo se, da ima vsaka metoda svoje pomanjkljivosti. Najprej smo si izbrali metodo s klancem, saj smo imeli primerne priprave v delavnici in se nam je zdelo, da bo prinesla še najmanj napak. Nato pa smo si še izbrali še 1. metodo, saj smo želeli koeficient izmeriti še z najbolj preprosto metodo ravnovesja sil.