Uvod

Naloga naše projektne naloge je najti dve različni in med seboj neodvisni metodi za merjenje gostote zraka. Sprva bi si mislili, da je naloga zelo preprosta, a kmalu ugotovimo, da ima zrak tako majhno gostoto in s tem pri normalnih prostorninah tako majhno maso, da jo je pravzaprav zelo težko natančno izmeriti. Masa enega kubičnega metra zraka je pri normalnih pogojih zgolj nekaj več kot . Prišli smo do ideje, da bi lahko gostoto zraka izmerili iz vzgona, saj je sila vzgona na telo odvisna od gravitacijskega pospeška, volumna telesa in od gostote izpodrinjene tekočine (v našem primeru je to zrak). Domislili smo se torej eksperimenta, kjer bi gostoto zraka izmerili s pomočjo sile vzgona (prvi poskus), ideje za drugo metodo pa smo zbirali precej dlje časa. Zavedali smo se, da se ob tlačenju zraka v neko posodo, masa polne posode povečuje in bi na ta način lahko izmerili gostoto zraka. Prva ideja je bil tretji poskus, nato pa smo po enotedenskem premisleku prišli do ideje za drugi poskus (morda celo naš najboljši poskus). Na koncu smo kot dodatek izvedli še poskus, ki ga je zasnoval Tadej Legat in ga bodo bodoči študenti izvajali pri fizikalnem praktikumu.

Projektno delo smo opravljali Peter Ropač, Jure Vovk in Jaka Zaplotnik, veliko pa nam je pri poskusu pomagal tudi študent pedagoške fizike, Tadej Legat.