Poskočno dvigalo

Linda Bitenc, Matic Debeljak, Urban Železnik, Jan Kopačin


UVOD

OPIS POSKUSA

REZULTATI:Meritve pospeškov dvigala

Na hodniku

Enakomerno gibanje dvigala

Pospeševanje dvigala

Zaviranje dvigala

ANALIZA REZULTATOV

DISKUSIJA

ZAKLJUČEK

UVOD

SkupinaPri predmetu projektno delo, smo dobili nalogo:”Ko spustimo prožno žogico iz rok, ta začne pospešeno padati proti trdnim tlom, od katerih se odbije. Raziščite, kako se gibanje žogice razlikuje, če poskus izvajamo na hodniku ali v dvigalu. Svoja opažanja tudi pojasnite!” Problem smo poskušali rešiti na dva načina. Sprva smo poskusili izmeriti hitrost žogice s pomočjo optičnih vrat, vendar se je to izkazalo za težko izvedljivo, zaradi premajhnih optičnih vrat. Zaradi tega smo raje analizirali gibanje s pomočjo visoko hitrostne kamere. Slednji način se je izkazal za boljšega, saj smo tako lahko analizirali celotno gibanje.