Fakulteta za matematiko in fiziko
Projektno delo pri predmetu Naravoslovna obzorja

ZVOČNI TERMOMETER

Sodelujoči: Marjetka Štrucl Rojko, Larisa Rutar, Simon Besednjak

Mentorice: Urša Skerbiš, Urška Nered, Monika Vidmar

UVOD

Vemo, da je hitrost zvoka v zraku približno enaka 340 m/s. Toda, ali se ta hitrost spreminja s temperaturo zraka? Če se, kakšna je njuna odvisnost in kako bi odvisnost preverili z eksperimentom in izračunom?

Dodeljen nam je bil projekt aplikativnega tipa z naslovom »zvočni termometer«. To v praksi pomeni, da je bila naša glavna naloga zasnovati vsaj dve neodvisni metodi za rešitev zgornjega problema ter ju med seboj primerjati.

Sodelujoci
Člani ekipe od leve proti desni: Larisa Rutar, Marjetka Štrucl, Simon Besednjak

Potek dela:

Pred prvim sestankom se člani skupine nismo poznali med sabo, zato je bilo prvih nekaj minut namenjenih spoznavanju. Ker izhajamo iz različnih smeri študija, krajev in smo različnih starosti, imamo tudi različna predznanja na fizikalnem področju, zato smo se najprej dogovorili o delitvi dela. Kmalu za tem smo začeli »brainstormati« kako bi izmerili hitrost zvoka v zraku in kasneje, kako bi lahko spremenili temperaturo zraka in spet izvedli enako meritev. Zasnovali smo 2 neodvisni metodi ter razmislili o ustreznih potrebščinah za izvedbo poskusov. Kasneje je Marjetka prišla še do tretje neodvisne metode, ki je zaradi pomanjkanja časa in sredstev nismo realizirali. Pomembno pa je zavedanje, da obstaja veliko različnih pristopov k eksperimentu.

Po prvem sestanku smo se doma nekoliko poglobili v knjige in se tako učinkoviteje pripravili na eksperimentalno delo, ki se je začelo en teden po uvodnem sestanku.