Uvod:

Smo študentje 2. letnika fizike, ki smo si za izbirni predmet izbrali projektno delo. Naša naloga je bila s poskusi določiti obliko deformacije, ki nastane na vodi, če pod tanko plast vode postavimo majhen, a močan magnet. Ugotoviti smo morali, ali gre za izboklino ali vdrtino in oceniti njeno velikost (globino oz. višino).
Ko smo začeli raziskovati, kako bi poskus izvedli, smo ugotovili, da lahko to naredimo na dva načina. Prvi način je, da postavimo magnet v vodo tako, da ga pokriva tanka plast vode ali pa ga postavimo pod posodo s tankim dnom in čez nalijemo tanko plast vode. Magnet smo postavili pod posodo, da ni mogoče domnevati, da je deformacijo na vodni gladini res povzročilo le magnetno polje magneta (ne pa tudi površinska napetost).
Za določitev globine vdrtine smo uporabili črtni laser, ki smo ga usmerili skoraj pravokotno na gladino vode. Lasersko svetlobo smo prestregli z zaslonom. Laser smo pomikali nad posodo z vodo tako, da je črta laserske svetlobe prešla ves magnet pod posodo.

ČLANI SKUPINE:

(od leve proti desni):
Katja Kozjek
Mateja Vesel
Benja Režonja
Veronika Hladnik
Jure Aplinc
Urška Tomšič

MENTOR:

doc.dr. Dušan Ponikvar