UGOTOVITVE IN SKLEP:

Vpliv magneta na vodo je zelo majhen in ga težko opazimo. Če magnet postavimo v posodo z vodo ali pod posodo s tankim dnom, v kateri je voda, opazimo, da se vodna gladina nad magnetom deformira - nastane vdolbina. Plast vode mora biti tanka, magnet pa majhen in močan.

Ugotovili smo, da se voda zaradi vpliva magneta uboči za nekaj mikronov. Pri 1. meritvi se je ubočila za 4,5 μm, pri drugi pa 8 μm. Do razlike je prišlo, ker je bilo pri drugi meritvi v posodici manj vode in je bil zato vpliv magneta močnejši in posledično tudi deformacija vode večja.


TEŽAVE:

Snop žarkov, odbitih od vodne površine, smo projicirali na zaslon (milimetrski papir) pritrjen na stojalo, ki smo ga v zelo kratkem času izdelali sami s pomočjo palic in lepilnega traku. Stojalo je bilo majavo, med meritvami pa se nam je tudi podrlo, zato smo morali meritve večkrat ponoviti. Težave so se pojavile tudi pri odčitavanju projecirane slike z milimetrskega papirja. Ta je bila zelo nerazločna zaradi predebelega snopa laserskih žarkov.


MOŽNE IZBOLJŠAVE:

- Z bolj stabilnim zaslonom bi se izognili tresenju in manjšim premikom zaslona in s tem zmanjšali napako.

- Meritve bi bile veliko bolj zanesljive, če bi uporabili močnejši laser s tanjšim snopom žarkov. Tanjši snop se ne bi toliko razpršil in dobili bi manj popačeno sliko. To bi nam prineslo večjo natančnost in pravilnejše rezultate.

- Natančnost meritev bi lahko izboljšali tudi s primernejšo posodico, tanjšo in predvsem trdnejšo. Tako bi bil vpliv magneta močnejši in bolj opazen, gladina vode pa bi bila vzporedna s podlago in ne postrani.