ANIMACIJA UKLONOV ČRTNEGA LASERJA OB PREMIKANJU ČEZ MAGNET:

Laserski žarek smo pomikali po vodni gladini čez deformirano območje (pomiki niso bili ekvidistantni). Odboj tega žarka smo opazovali na oddaljenem zaslonu in pri nakaj pomikih sliko z zaslona tudi posneli. Vsak naslednji posnetek v filmu je posnet pri večjem odmiku od začetne lege kot prejšnji.


SLIKE DELA:

Ker je morala biti plast vode zelo tanka, smo za njen nanos uporabili kapalko. Za zmanjšanje površinske napetosti smo vodi dodali milnico.


Premike laserja smo odčitavali s koordinatnim vrtalnikom, povezanim z računalnikom.


S pomočjo premikanja laserskega žarka, ki je vpadal na vodno gladino, smo raziskali spremembe na gladini v okolici magneta.


Spremembo lege odbite svetlobe smo opazovali tudi na zaslonu nad vodno gladino, na katerega smo namestili karirast papir.


Vse dobljene meritve smo sproti zapisovali v laboratorijski dnevnik.