Skica poti žarkov in kotov:


Vodna gladina je nekje ob tangenti. Ker ne vemo kakšno obliko ima, smo jo lokalno aproksimirali s to tangento. Naklon tangente smo pomerili na več mestih, da smo lahko sestavili profil gladine.


Meritve:

Na zaslonu smo najprej določili ničelno lego. Ta je predstavljala lego laserskega žarka pred magnetom. Premikali smo koordinatni vrtalnik za nekaj milimetrov naprej preko magneta in hkrati odčitavali premik laserskega žarka od ničelne lege na zaslonu.
(Premik koordinatnega vrtalnika 0 mm in premik na listu 0 mm predstavljata laserski žarek v naši ničelni legi, medtem ko premik koordinatnega vrtalnika 7,8 mm in premik na listu 20,0 mm predstavljata premik koordinatnega vrtalnika za 7,8 mm preko magneta in premik na listu za 20,0 mm od ničelne lege.)


1. meritev 2. meritev
premik
koordinatnega
vrtalnika [mm]
premik
na listu [mm]
premik
koordinatnega
vrtalnika [mm]
premik
na listu [mm]
0
0,1
0,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
5,9
6,2
6,5
6,8
7,2
7,6
7,8
8,0
8,7
10,6
11,6
12,2
12,6
13,3
14,0
14,9
15,6
16,3
17,1
18,1
0
0,1
0,5
2,5
4,5
6,0
8,5
10,0
11,5
14,0
16,0
17,5
19,0
19,0
19,5
19,5
20,0
20,0
14,0
13,0
8,0
7,0
7,0
7,0
8,0
9,5
11,0
11,5
12,5
13,0
0
2,3
3,3
4,3
5,1
6,0
6,8
7,6
8,1
8,8
9,1
9,5
9,7
10,7
11,5
12,1
13,1
14,0
16,3
17,7
19,1
19,8
20,3
21,3
21,7
22,1
23,3
25,0
25,7
26,2
0
2,3
5,0
7,5
9,5
12,0
16,0
21,0
21,0
21,0
21,0
18,0
16,0
14,0
11,5
10,0
10,0
10,0
11,0
14,0
15,0
16,0
16,0
15,0
11,5
9,0
6,5
11,0
15,0
17,0

Razdalja med zaslonom in gladino vode (1. meritev):
Razdalja med zaslonom in gladino vode (2. meritev):
Odklon žarka od vpadne pravokotnice (pri obeh meritvah):


Obdelava meritev:

Poznamo kot pod katerim smo usmerili žarek na gladino . Za vsako meritev izračunamo kot .


Kot predstavlja kot tangente na gladino (glej skico). Če izračunamo tangens tega kota, dobimo odvod krivulje, ki predstavlja vodno gladino.
( predstavlja izmerjeno točko laserja na zaslonu, pa pravokotno projekcijo točke na vodni gladini v kateri se odbije laserski žarek na ravnino zaslona)
( predstavlja točko v katero bi se odbil žarek, če ne bi padal na deformirano površino; in smo merili)

Po integraciji meritev s pomočjo programa magnet smo dobili naslednja grafa (vsakega za eno od meritev):