Namen naše projektne naloge je bil ugotoviti kaj in kako vpliva na silo, ki je potrebna, da odlepimo lepilni trak z vodoravne podlage. Domislili smo se naslednjih parametrov:

Člani: Emanuel Vida, Jure Novak, Matic Knap, Jan Fišer

 

Mentor: asis. Sergej Faletič