Teorija na temo lepilnih trakov je precej zahtevna (analitično pojasnjevanje je precej zapleteno). Vsekakor presega nivo naših meritev. Zato smo se odločili, da bomo preverili, če zastavljeni parametri dejansko vplivajo na velikost sile, na način kot smo mi iz (vsakdanjih) izkušenj predvidevali.

Parameter

Predviden vpliv

 

Material podlage

Na »gladkem« materialu (npr. steklo) je sila, ki jo potrebujemo, da odlepimo lepilni trak od podlage, večja kot na »hrapavem« materialu (npr. les).

 

Čistoča podlage/stika

Če stik ni čist (med podlago in lepilnim trakom je na primer plast prahu), je sila, ki jo potrebujemo, da odlepimo lepilni trak od podlage, manjša kot pri čistem stiku.

Vlažnost podlage

Brez predvidevanj.

 

Površina lepilnega traku/stika

Večja kot je površina lepilnega traku v stiku s podlago, večja je sila, ki jo potrebujemo, da odlepimo lepilni trak od podlage.

 

Vrsta lepilnega traku

Pričakujemo, da imajo dražji lepilni trakovi, boljše lepilo. Pri tem je definicija »boljšega lepila«: dva lepilna trakova, z enako površino, se pri enakih začetnih pogojih, odtrgata od podlage pri različno velikih silah. Pri tem večja sila ustreza lepilnemu traku z boljšim lepilom.

 

Temperatura

Lepilo se pri višjih temperaturah stopi in je zaradi tega sila, s katero moramo vleči, da odlepimo lepilni trak, manjša.

 

Sila s katero prilepimo lepilni trak na podlago

Če lepilni trak zgolj narahlo prilepimo na podlago, pride v stik manjši del lepilnega traku, kot če na trak bolj pritisnemo. To ima neko zgornji mejo, nad katero povečevanje sile ne vpliva na rezultat, saj je v stiku vsa možna površina lepilnega traku.

 

 

 

 

Način kako poskušamo odlepit lepilni trak s podlage

Prvi način trganja: sila, s katero poskušamo odlepit lepilni trak od podlage, je vzporedna z vzdolžno simetrijsko osjo traku.

Drugi način trganja: sila, s katero poskušamo odlepit lepilni trak od podlage, je ves čas pravokotna na vzdolžno simetrijsko os traku in je vzporedna s podlago.

(Sila, pri obeh načinih trganja, leži v ravnini, ki je vzporedna z ravnino podlage).
Predvidevamo, da je pri prvem načinu potrebna manjša sila, kot pri drugem, saj se pri prvem načinu sila razporedi po »širini« traku, medtem ko se pri drugem načinu sila razporedi po »diagonali«.

 

Kot pod katerim trgamo lepilni trak s podlage

Najmanjša sila bo potrebna pri pravokotnem trganju, z zmanjševanjem kota (sila bo vedno bolj vzporedna s podlago), pa se sila povečuje.