Sodelovali smo:
      -Rok Grah
      -Nina Turk
      -Tomaž Čegovnik
      -Gaber Intihar
      -Peter Gabrovšek

Mentor: asist. Sergej Faletič

Vodja predmeta: izr. prof. dr. Gorazd Planinšič