Naša skupina je imela pri predmetu projektno delo nalogo, da izdela mehanski model električnega upora. Le-tega naj bi predstavljal klanec z zabitimi žeblji, po katerem spustimo kroglico. Naš cilj je bil dobiti takšen režim, da je hitrost gibanja žogice po klancu v povprečju enakomerna (oz. da zanj velja Ohmov zakon). Pripravili smo dve deski, z načrtno in naključno postavljenimi žeblji, in po njima spuščali različne žogice. Analizirali smo, kako naklonski kot in gostota žebljev vplivata na povprečno hitrost žogice.

Skupino s mo sestavljali:
- Janez Kokalj (glavni)
- Mateja Zalar (desna roka)
- Natalija Podgoršek
- Matej Valenčič
- Neja Benedetič

Mentor: Lev Vidmar

Vodja predmeta: prof. dr. Gorazd Planinšič

Slika 1: Od leve: Natalija, Mateja, Janez, Neja, Matej