Analiza meritev

V naslednjem poglavju bomo predstavili in analizirali naše meritve:

Dolžina[m] Dolžinska gostota[kg/m] Sila[N] Frekvenca[Hz] Način Število vozlov Procentualno* c[m/s]
Pri konstantni dolžini vrvice, smo merili s kakšno silo jo lahko obremenimo, da je valovanje na vrvi še vedno stoječe.
0,865 0,00428 0,45 6 ne stoječe / 10
0,865 0,00428 0,48 6 ne stoječe / 10
0,865 0,00428 0.51 6 ne stoječe / 11
0,865 0,00428 0,52 6 MIN 5 11
0,865 0,00428 0,53 6 STOJEČE 5 13.3% 11
0,865 0,00428 0,56 7 STOJEČE 5 11
0,865 0,00428 0,58 7 STOJEČE 5 11
0,865 0,00428 0,6 7 MAX 5 11
0,865 0,00428 0,63 7 ne stoječe / 12
Pri konstantni dolžini vrvice, smo merili s kakšno silo jo lahko obremenimo, da je valovanje na vrvi še vedno stoječe.
0,845 0,00428 1,00 9 ne stoječe / / 15
0,845 0,00428 1,05 9 MIN 4 / 16
0,845 0,00428 1,08 9 MAX 4 / 16
0,845 0,00428 1,13 10 ne stoječe / / 16
Pri konstantni sili, smo merili dolžino, pri kateri je valovanje še stoječe.
0,545 0,00428 1,03 14 MIN 3 / -
0,585 0,00428 1,03 13 stoječe 3 7,6% -
0,59 0,00428 1,03 13 MAX 3 / -
Pri konstantni sili, smo merili dolžino, pri kateri je valovanje še stoječe. Zamenjali smo vrvico.
0,42 0,00014 0,25 50 MIN 4 / -
0,47 0,00014 0,25 45 STOJEČE 4 16% -
0,50 0,00014 0,25 42 MAX 4 / -
Pri konstantni sili, smo merili dolžino, pri kateri je valovanje še stoječe.
0,39 0,00014 0,51 77 MIN 3 / -
0,42 0,00014 0,51 72 STOJEČE 3 9,3% -
0,43 0,00014 0,51 70 MAX 3 / -
vmes ne-stoječe
0,58 0,00014 0,51 52 MIN 4 / -
0,62 0,00014 0,51 49 STOJEČE 4 10,1% -
0,62 0,00014 0,51 49 MAX 4 / -
vmes ne-stoječe
0,77 0,00014 0,51 39 MIN 5 / -
0,79 0,00014 0,51 38 STOJEČE 5 4,4% -
0,805 0,00014 0,51 37 MAX 5 / -

* Stolpec PROCENTUALNO predstavlja procent količine, ki smo jo še lahko spremenili, da smo še vedno dobili stoječe valovanje.

Ugotovitve:

Pri meritvah smo se osredotočili na parametre valovanja, kot so napetost vrvice, dolžinska gostota in dolžina vrvice. Pri vsaki meritvi smo spreminjali le enega od parametrov.

Iz analize podatkov smo ugotovili, da je hitrost širjenja valovanja višja pri vrvicah z manjšo dolžinsko gostoto, krajšo dolžino vrvice in večjo napetostjo vrvice.

Razpon (območje, kjer je valovanje še vedno stoječe) stoječega valovanja pa je večji pri manjši napetosti vrvice in krajši dolžini.

Stoječe valovanje se pri isti napetosti ponavlja na vsaki dodani polovici prvotne dolžine in obratno: l = stoječe valovanje, (3/2)l = stoječe valovanje... Na vmesni dolžini se pojavlja nestoječe valovanje. Pri napetosti vrvice pa se stoječe valovanje pojavlja na vsaki poddvojitvi napetosti: F -> stoječe valovanje, 2*F -> stoječe valovanje.

Pri delu sta nastala naslednja videa, ki prikazujeta naše stoječe valovanje na vrvi.
(OPOMBA: videa sta naložena na YouTubu.)

STOJEČE VALOVANJE 1
STOJEČE VALOVANJE 2