Slike

Slike, ki so nastale med opravljanjem meritev:


Prva slika prikazuje stoječe valovanje, ki smo ga dobili na vrvi.


Druga slika je nastala med izvajanjem meritev: pri konstanti masi, obešeni na vrv, smo spreminjali dolžino vrvi in opazovali pri katerih dolžinah dobimo stoječe valovanje.


Tretja slika prikazuje meritev, pri kateri smo spreminjali maso, obešeno na vrv, dolžina pa je bila konstantna. Vidimo lahko tudi brnač, napravo, ki smo jo uporabljali kot vir stalne frekvence.


Med delom.