Predstavitev skupine

Člani:
- Samo Murovec, Jernej Sirk, Almira Kahrimanović, Leonardo Rezec, Eva Kalšek, Tadej Pečkaj

Asistent:
- Miha Gojkošek