Uvod

Pri širjenju valovanja je treba upoštevati, da vsak delček snovi, v katerem se širi valovanje, ne prenese gibanja samo na sosednji delček, ki leži na ravni črti, potegnjeni od izvira. Gibanje se nujno prenese na vse sosednje delčke. Tako nastane okrog vsakega delčka val, katerega središče je ta delček.
Christian Huygens, 1678

Pri projektnem delu smo dobili nalogo z naslovom NE-STOJEČE VALOVANJE.

Prvotna ideja je bila, da na vrvi ustvarimo stoječe valovanje, ki nastane prav pod posebnimi pogoji, nato pa s spreminjanjem pogojev za nastanek stoječega valovanja, ugotovimo, kako se le-ta spremeni.

Primer stoječega valovanja: