Vodni zavitek

Naša skupina je pri projektnem delu dobila za nalogo raziskati lom valovanja na vodni gladini. Kljub temu da bi lahko preučevali lom na vodni gladini na več različnih načinov, smo se po pogovoru v skupini odločili, da preučimo primer, pri katerem se valovanje lomi pri prehodu valovanja iz globje v plitkejšo vodo. Ocenili smo, da bomo tako najlažje in najbolj nazorno raziskali lom. V ta namen smo izdelali valovno kad, ki smo jo osvetlili in dogajanje projicirali z grafoskopom. Valovanje smo ustvarjali s posebej pripravljenim brnačem. Projicirano valovanje smo fotografirali in posneli in to gradivo analizirali na računalniku.

naša skupina

Slika: Naša skupina :)

Člani skupine

  • Anja Pogačnik
  • Matic Kunšek
  • Matija Oblak
  • Lovrenc Pavlin-desna roka
  • Jan Ravnik-vodja skupine

Mentor:

Sergej Faletič