Led v olju

___________________________________________________________


Projektno delo je izbirni predmet pri katerem študij poteka kot timsko delo. Tako se je formirala skupina štirih študentov prve stopnje  fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko:
-Matjaž Kebrič
-Vito Žmavčič
-Tim Benčin
-Domen Govekar

Celoten projekt je potekal pod mentorstvom asistenta Sergeja Faletiča in avtorja naloge Jake Kavčiča.

Naša skupina je morala opraviti opazovani poskus. Cilj našega raziskovalnega dela je bil raziskati pojav, ko damo kocko ledu v olje. Raziskati smo morali relevantne parametre, ki vplivajo na poskus in predlagati ustrezne razlage pojava.


Pred prvim »uradnim« srečanjem smo se tako člani skupine sestali z namenom, da si izmenjamo že pridobljene izkušnje, ki jih vemo o dogajanju med ledom in oljem, ko sta v stiku. Ugotovili smo, da se v vsakdanjem življenju ne srečamo prav pogosto s tem pojavom, zato smo si pomagali s poznavanjem podobnega pojava. Splošno znano je namreč, da se olje in voda (led v drugem agregatnem stanju) ne mešata in, da je olje redkejše, torej plava na vodi.


Tako smo si začrtali osnovne cilje opazovanja. Kot prvo smo želeli ugotoviti, kakšno je razmerje med gostotama ledu in olja in kako na to razmerje vpliva temperatura, zanimalo nas je torej, če bo olje še vedno »plavalo« na ledu oziroma ali bo v tem primeru olje gostejše. Nato smo želeli analizirati gibanje ledu, med taljenjem. Ker se led po določenem času prične taliti, posledica pa je nastanek vode, smo si zadali še ugotoviti kako sprememba hidrofobnosti vpliva na sam pojav. Na koncu smo se še odločili, da raziščemo gibanje kapljic, ki se formirajo ob taljenju ledu.
.