Opis naloge | Prva metoda | Druga metoda | Meritve in izračuni | Zaključek

Odbite žogice

Uvod

Za projektno delo smo dobili aplikativni projekt z naslovom Odboj žogic. Odboj je naraven pojav, ki se zgodi med dvema telesoma z maso, ki priletita skupaj z neko hitrostjo in sta vsaj malo prožni. Pri vsakem odboju nastane deformacija obeh teles. Večja kot je deformacija manjši bo odboj. Pri majhnih masah žogic je ta deformacija skoraj zanemarljiva. To je opazno s tem da so bili odboji relativno veliki. Ta pojav dobro vidimo pri Newtonovi zibelki, kjer so pogoji žogic zastavljeni tako dobro, da je njihov odboj skoraj popoln, kar pa vidimo s tem, da se po prvem odboju žogice med sabo odbijajo zelo dolgo. Iz naravnih zakonov vemo da odboj ne more biti 100 ostoten, kar pa pomeni da se nekaj ne mora odbijati v neskončnost. Pri tem ima največjo vlogo sama snov in njena prožnost. Odboj je odvisen od žogice in od podlage.

Pri poizkusu smo si pomagali s formulami prostega pada, kateri je enakomerno pospešeno gibanje teles brez lastnega pogona v težnostnem polju, pri katerem na telo deluje sila teže. Telo pada s pospeškom 9,81m/s2. Na kratkih razdaljah se lahko prosti pad obravnava kot premo enakomerno pospešeno gibanje. Na začetku ima telo začetno hitrost 0 in mu nato narašča s težnim pospeškom g: v = g * t

Odboji so pomembni tudi za določene športe. Biljarda in Tenisa si sploh ne moremo predstavljati brez zakona o odboju. Pomemben je tudi za nekatere igre za zabavo. Odboj vidimo vse povsod okoli nas in zaradi tega nas zanima kakšen je odboj različnih snovi v določenih pogojih in razmerah.

Naša naloga je bila zasnovati in preizkusiti dve neodvisni metodi za določanje razmerja med hitrostjo žogice po in pred odbojem na trdi podlagi ter primerjati dobljene vrednosti. Metodi smo preizkusili na štirih različnih žogicah: žogica za ping-pong, squash, golf in še malo večja gumijasta žogica, ki smo jo poimenovali velika modra.

Žogice