NORA NIHALA (opazovalni projekt)

PROJEKTNO DELO
Avtorji: Jure Pirman, Žana Strgar, Urša Blažič, Matija Koterle
Mentorica: Urša Skerbiš
Pri projektnem delu smo dobili nalogo, da raziščemo, kako se obnašajo različna nihala v pospešenem (neinercialnem) sistemu in pojasnimo svoja opažanja.
Odločili smo se za dva eksperimenta. Prvi je bil opazovanje sklopljenega nihanja bodisi dveh vzmetnih nihal bodisi tveh matematičnih nihal. Pri sklopljenem nihanju je spodnja vzmet v pospešenem sistemu, saj nanj s silo deluje zgornja utež.
Za drugi eksperiment pa smo si zamislili, da bi naredili matematično nihalo na vozičku, ki ga s pomočjo uteži na pospešujemo in ga tako spravimo v pospešenem sistemu.
Ko opazujemo nihalo v pospešenem sistemu si lahko zamislimo, da se mogoče spremeni vsak parameter nihanja: krožna frekvenca, ravnovesna lega, fazni zamik, morda tudi amplituda. Z našima eksperimentoma smo torej hoteli določiti, na katere izmed danih parametrov popešek sistema res vpliva.