STOJEČE VALOVANJE V STEKLENICAH

Uvod


Naša naloga je bila raziskovanje stoječega valovanja v votlih telesih. Vemo, da stoječe valovanje v cilindrični cevi nastane pri točno določenih pogojih (glej teorijo). Zasnovali smo eksperiment, s katerim smo v ozki cevi določili ustrezno frekvenco zvoka, da smo dobili stoječe valovanje. Poleg tega pa smo določili tudi mesta, kjer nastanejo vozli in hrbti nihanja zračnega tlaka. Eksperiment smo smatrali za ustrezen, ko so se naše meritve ujemale z rezultati pridobljenimi iz teorije. V nadaljevanju smo z enakim eksperimentom preverjali stoječe valovanje v različnih votlih telesih npr.: široka cev, stožec, steklenica, erlenmajerica. Za posamezno telo smo pri različnih frekvencah določili mesta nastajanja vozlov in hrbtov ter nastale rezultate poizkusili razložiti s teorijo.


Ekipa med eksperimentiranjem


Predstavitev ekipe


Smo Mateja Čarman, Luka Grahelj, Nejc Kastelic, Urša Pertot in Nina Štempelj, vsi študentje enovitega magistrskega študijskega programa Pedagoška matematika na Fakulteti za matematiko in fiziko. V sklopu predmeta Naravoslovna obzorja smo pod mentorstvom asist. dr. Sergeja Faletiča, prof. fiz., reševali aplikativno projektno nalogo z naslovom Stoječe valovanje v steklenici.