Povzetek

Namen projektnega dela je bila izvedba eksperimenta, s katerim lahko raziščemo vpliv različnih parametrov na višino, ki jo kroglica doseže med kotaljenjem po klancu navzgor.

Kot spremenljivke, ki vplivajo na kotaljenje kroglice, smo upoštevali maso in premer kroglice, spodrsavanje kroglice na klancu in hitrost kroglice ob vznožju klanca.

Kroglice smo spuščali po ukrivljenem kovinskem žlebu, da so pridobile začetno hitrost, se kotalile po ravnem delu žleba, nato pa so se skotalile po žlebu navzgor. Pri tem naklona klanca nismo spreminjali. Gibanju smo sledili z visokohitrostno kamero, gibanje težišča in obodne točke kroglice pa smo analizirali v programu LoggerPro. Iz dobljenih podatkov o položaju in hitrosti težiščne in obodne točke v smeri x in y v izbranem koordinatnem sistemu smo določili najvišjo doseženo točko na klancu, začetno hitrost kroglice ob vznožju klanca in območje spodrsavanja. Gibanje obodne točke smo obravnavali iz dveh opazovalnih prostorov; iz okolice in iz težišča.

Slika 1: Postavitev žleba in primer sledenja gibanju kroglice po žlebu