Magnetno zaviranje na klancu


Uvod
Oprema
Opis in potek
Meritve
1.Eksperiment
2.Eksperiment
3.Eksperiment
4.Eksperiment
Rezultati
Napake pri meritvah
Teorija
Matematični model
Zaključki

V okviru predmeta Projektno delo 1 smo dobili nalogo izvedbe opazovalnega projekta Magnetno zaviranje na klancu. Vsebina naloge je bila naslednja:

Opazujte gibanje vozička, ki ga spustite po aluminijastem klancu navzdol. Nato pritrdite na spodnjo stran vozička magnet (tako, da je blizu aluminijaste površine, a se je ne dotika) in ponovno opazujte gibanje vozička. Raziščite kako relevantni parametri vplivajo na gibanje vozička v obeh poskusih in jih poskusite pojasniti.

Asistent: Sergej Faletič

V opazovalnem projektu smo sodelovali:

-Žan Kljun

-Andraž Košuta

-Luka Mugnaioni

-Luka Potočnik